نمایش 1–12 از 143 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    پلاسما موشی Sigma

    سرم بز ( Normal Goat Serum )

    سرم خرگوش (Normal Rabbit Serum )

    X-ray fixer and developer solution

    کاست فیلم اشعه ایکس – X-ray film cassette

    X-ray film 13X18 cm شرکت primax

    PVDF کاغذ(غشاء) بلاتینگ GE Healthcare

    Nitrocellulose membrane کاغذ(غشاء) نیتروسلولز GE Healthcare

    TMB )Stabilized) شرکت Promega

    ۴-Choloro-1-Naphto شرکت Sigma

    AEC (Amino Ethyl Carbazide) شرکت Sigma

    DAB (Diaminobenzidine) دی آمینو بنزیدین Alfa aecar