نمایش 1–12 از 191 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    خون کنترل Highسل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    90,000 تومان

    خون کنترل Normal سل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    60,000 تومان

    محلول Ez cleanser سل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    27,000 تومان

    محلول Prob cleanser سل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    7,500 تومان

    محلول شستشو Cleanac سل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    110,000 تومان

    محلول لایز Wbc diff سل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    67,500 تومان

    محلول ایزوتون سل کانتر NIHON KOHDEN فن اوری روز ازمون

    55,000 تومان

    خون کنترل High سل کانتر MICROS فن اوری روز ازمون

    90,000 تومان

    خون کنترل Normal سل کانتر MICROS فن اوری روز ازمون

    60,000 تومان

    محلولEz cleanser سل کانتر MICROS فن اوری روز ازمون

    27,000 تومان

    محلول Prob cleanser سل کانتر MICROS فن اوری روز ازمون

    7,500 تومان

    محلول شستشو Enz_Rinse سل کانتر MICROS فن اوری روز ازمون

    29,500 تومان