نمایش 1–12 از 67 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    دیسک سفتی فور ۳۰ میکروگرم-CEF تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک دانوفلوکساسین ۱۰ میکروگرم-DFXتشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک لینکواسپکتین-LS تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک فلورفنیکل۳۰ میکروگرم-FF تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک انروفلوکساسین ۵ میکروگرم-NFX تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک دیفلوکساسین۱۰ میکروگرم-DF تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک کلستین ۱۰ میکروگرم-CL تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک فسفومایسین ۲۰۰ میکروگرم-FO200 تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک تیل مایکوزین ۳۰ میکروگرم-TMS30 تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک سفرادین ۳۰ میکروگرم-CD30 تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک تیامولین ۳۰ میکروگرم-TM30 تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان

    دیسک تایلوزین ۳۰ میکروگرم-TY30 تشخیصی دامپزشکی

    28,000 تومان