نمایش 1–12 از 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر هزینه

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Klebsiella pneumonia ATCC 700603 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Proteus mirabilis ATCC 43071 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) E.aeroginosa ATCC 13048 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Shigella Sonnei ATCC 9290 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Sh. Flexneri ATCC 12022 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) sal . typhimorium ATCC : 14028 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Strep. group A ATCC:19615 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Staph. epidermidis ATCC . 12228 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Streptococcus agalactiae شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Haemophilus influenzae ATCC 9006 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) Streptococus pneumoniae ATCC 6305 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان

   سوش باکتری (لیوفیلیزه) En.faecalis ATCC 29212 شرکت بهارافشان

   220,000 تومان