نمایش 1–12 از 211 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    بوریک اسید شرکت بهارافشان

    350,000 تومان

    محلول لوگول گرید Biological شیمی دارویی نوترون

    95,000 تومان

    محلول هانوس گریدcalibration شیمی دارویی نوترون

    230,000 تومان

    محلول نیترات نقره ۰٫۱ نرمال گرید vs titrant شیمی دارویی نوترون

    390,000 تومان

    محلول ید ۰٫۱ نرمال گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    230,000 تومان

    پتاسیم دی کرومات ۰/۱ نرمال گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    390,000 تومان

    پتاسیم هیدروکساید ۰/۱ نرمال ( ISO) گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    200,000 تومان

    پتاسیم هیدروکساید ۰/۱ نرمال ( etl) گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    120,000 تومان

    سدیم تیوسولفات ۱ نرمال گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    120,000 تومان

    سدیم تیوسولفات ۰/۱ نرمال گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    120,000 تومان

    سدیم ادتا ۰/۱ نرمال گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    120,000 تومان

    سدیم هیدرو کساید ۱ نرمال گرید Titrasol شیمی دارویی نوترون

    55,000 تومان