پلاسمیدها عناصر ژنتیکی مولکولهای DNA به شکل دایره های کوچک موجود در سیتوپلاسم سلول باکتریایی در خارج از کروموزوم باکتریایی هستند. از آنجا که آنها از کروموزوم جدا هستند، به طور مستقل تولید مثل می کنند. پلاسمیدها از نظر اندازه و تعداد نسخه ها در سلول متفاوت هستند. پلاسمیدها ژنهایی را حمل می کنند که به سلول خاصیت اضافی می دهند، اما برای حیات سلولی ضروری نیستند. پلاسمیدها در تکنیکها و تحقیقات مهندسی ژنتیک و ژن درمانی از طریق انتقال ژن به سلولهای باکتریایی یا سلولهای ارگانیسمهای برتر اعم از گیاهان، حیوانات یا سایر موجودات زنده برای بهبود مقاومت در برابر بیماریها یا بهبود میزان رشد آنها یا برای بهبود سایر صفات مورد نیازاستفاده می شوند.
 • انواع پلاسمید های تجاری
 • ساختمان پلاسمید های کلونینگ
 • ساختمان پلاسمیدهای بیانی
انتخاب پلاسمید مناسب
انتخاب روش کلونینگ مناسب

مشاهده همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه