در زمانی که کلونینگ مولکولی به یک روش معمول آزمایشگاه تبدیل شده است ، ما فکر کردیم مهم است که نکات را برای درک عملکرد و ویژگی های آنزیم های مختلف مورد استفاده برای تولید و دستکاری اسیدهای نوکلئیک ارائه دهیم. در طی چند سال گذشته ، گسترش شگرف تکنیک ها و برنامه های کلونینگ باعث شده است که علاقه زیادی از سوی تهیه کنندگان آزمایشگاه ایجاد شود. در نتیجه ، اکنون منابع بی شماری از آنزیم ها در دسترس است و انتخاب آنزیم مناسب برای یک کار خاص ممکن است برای تازه کار دشوار به نظر برسد. اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده برای کلونینگ مولکولی می توانند منشا طبیعی و مصنوعی داشته باشند و طول آنها بین چند تا چند هزار نوکلئوتید متغیر باشد. اسیدهای نوکلئیک به منظور دستیابی به خصوصیات و ویژگی های خاص ، قابل دستکاری هستند. این دستکاری ها شامل تکثیر،اتصال ، هضم یا اضافه شدن گروه های اصلاح کننده مانند گروه های فسفات یا متیل است. این تغییرات به ترتیب توسط پلیمرازها ، لیگازها ، نوکلئازها ، فسفاتازها و متیلازها کاتالیز می شوند.

نمایش 1–12 از 53 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    آنزیم محدود کننده MlsI (MscI)- شرکت Thermo Scientific™

    Proteinase K

    Protease inhibitor ممانعت کننده پروتئاز سریع Sigma

    Easy cDNA reverse transcription kit

    850,000 تومان

    آنزیم لیزوزیم سیناکلون Lysozyme

    آنزیم رونوشت بردار معکوس MMuLV سیناکلون M-MuLV Reverse Transcriptase

    آنزیم T4 DNA لیگاز سیناکلون

    مهارکننده ریبونوکلئاز سیناکلون Ribonuclease Inhibitor

    پروتئیناز K سیناکلون

    آنزیم ریبونوکلئاز A سیناکلون Ribonuclease A.DNase andprotease free

    آنزیم DNase I سیناکلون

    آنزیم محدودکننده Sal I سیناکلون