نمایش 1–12 از 38 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    (X-100Triton) تریتونX-100

    Tween-20 توئین بیست

    Protease inhibitor ممانعت کننده پروتئاز سریع Sigma

    TBE buffer 10X

    110,000 تومان

    TAE buffer 50X

    110,000 تومان

    لودینگ بافر سیناکلون ۶x Loading Buffer

    بافر PCR سیناکلون ۱۰X PCR Buffer

    منیزیم کلراید سیناکلون MgCl2

    میکس نوکلئوتید سیناکلون dNTP Mix

    سیف استین DNA سیناکلون DNA Safe Stain

    اگاروز سیناکلون Agarose

    بافر الکتروفورز TAE سیناکلون