نمایش 1–12 از 222 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    استاندارد (13)

    کالیبراتور و کنترل (77)

    کیت و معرف (131)

    محلول شوینده (1)

    کیت تعیین کمی Bilirubin Total شرکت درمان کاو

    21,000 تومان

    کیت تعیین کمی AST شرکت درمان کاو

    25,000 تومان

    کیت تعیین کمی ALT شرکت درمان کاو

    25,000 تومان

    کیت تعیین کمی ALP شرکت درمان کاو

    15,000 تومان

    کیت تعیین کمی Albumin شرکت درمان کاو

    13,500 تومان

    کیت تعیین کمی Total Protein Urine پارس ازمون

    34,800 تومان

    کیت تعیین کمی UIBC/TIBC پارس ازمون

    45,600 تومان60,000 تومان

    کیت تعیین کمی URIC ACID (TBHBA) پارس ازمون

    88,800 تومان91,200 تومان

    کیت تعیین کمی Lactate پارس ازمون

    199,200 تومان202,800 تومان

    کیت تعیین کمی TRIGLYCERIDES پارس ازمون

    222,000 تومان223,200 تومان

    کیت تعیین کمی URIC ACID (TOOS) پارس ازمون

    128,400 تومان132,000 تومان

    کیت تعیین کمی UREA (UV) پارس ازمون

    56,400 تومان88,800 تومان