نمایش 1–12 از 45 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    کیت الایزای IgE انسانی دیازیست

    کیت الایزای GH انسانی دیازیست

    کیت الایزای G6PD Quantitative انسانی پادتن علم

    کیت الایزای Microalbumin انسانی پادتن علم

    550,000 تومان

    کیت الایزای IgE انسانی پادتن علم

    450,000 تومان

    کیت الایزای GH انسانی پادتن علم

    560,000 تومان

    کیت الایزایβ۲ Glyco-GM انسانی انسکو

    768,000 تومان

    کیت الایزایVasculitis-Screen انسانی انسکو

    611,900 تومان

    کیت الایزایtTg-G انسانی انسکو

    671,200 تومان

    کیت الایزایtTg-A انسانی انسکو

    671,200 تومان

    کیت الایزایSS-B انسانی انسکو

    745,000 تومان

    کیت الایزای SS-A انسانی انسکو

    745,000 تومان