نمایش 1–12 از 45 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
    فیلتر برند
      • Alfa aecar
      • Amersham GE Healthcare
      • Atocell
      • BD
      • Bio-Rad
      • biolegend
      • Biosera
      • Cawo
      • Inno-Train
      • Kodak
      • Life bio lab
      • Marvel
      • Melford
      • OXOID
      • Photosol
      • Primax
      • Promega
      • Robbins scientific
      • Santa cruz
      • SLS
      • SPL
      • Thermo FisherScientific
      • ارج آزما
      • بهارافشان
      • پیشتاز طب
      • درمان آزما سلول
      • سیتومتین ژن
      • کارمانیا پارس ژن
      • نوین نوند سلامت پیشتاز
      • پارس طوسپارس طوس
      • Sigam AldrichSigam Aldrich
      • IbrescoIbresco
      فیلتر هزینه

        کیت الایزای IgE انسانی دیازیست

        کیت الایزای GH انسانی دیازیست

        کیت الایزای G6PD Quantitative انسانی پادتن علم

        کیت الایزای Microalbumin انسانی پادتن علم

        550,000 تومان

        کیت الایزای IgE انسانی پادتن علم

        450,000 تومان

        کیت الایزای GH انسانی پادتن علم

        560,000 تومان

        کیت الایزایβ۲ Glyco-GM انسانی انسکو

        768,000 تومان

        کیت الایزایVasculitis-Screen انسانی انسکو

        611,900 تومان

        کیت الایزایtTg-G انسانی انسکو

        671,200 تومان

        کیت الایزایtTg-A انسانی انسکو

        671,200 تومان

        کیت الایزایSS-B انسانی انسکو

        745,000 تومان

        کیت الایزای SS-A انسانی انسکو

        745,000 تومان