نمایش 1–12 از 29 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    کیت الایزای HPM انسانی دیازیست

    کیت الایزای HPG انسانی دیازیست

    کیت الایزای HPA انسانی دیازیست

    کیت الایزای H.pylori IgA انسانی پیشگامان سنجش

    کیت الایزای H.pylori IgG انسانی پیشگامان سنجش

    204,000 تومان369,000 تومان

    کیت الایزای H-pylori IgA/IgG انسانی پادتن علم

    کیت الایزای H-pylori IgM انسانی پادتن علم

    530,000 تومان

    کیت الایزای H-pylori IgG انسانی پادتن علم

    460,000 تومان

    کیت الایزای H-pylori IgA انسانی پادتن علم

    530,000 تومان

    کیت الایزای CA 15-3 انسانی مونوبایند

    523,300 تومان

    کیت الایزای Anti H.Pylori-IgM انسانی مونوبایند

    448,000 تومان

    کیت الایزای Anti H.Pylori-IgG انسانی مونوبایند

    448,000 تومان