نمایش 1–12 از 235 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    آلبومین ۲۲ % گاوی شرکت بهارافشان

    190,000 تومان

    سرم بز ( Normal Goat Serum )

    سرم خرگوش (Normal Rabbit Serum )

    Wash Buffer (1X)بافر شستشو سیتومتین ژن

    RIPA Buffer بافر ریپا سیتومتین ژن

    بافر لیز سلولی NP40 (NP40 Cell Lysis Buffer) سیتومتین ژن

    Phosphate buffered saline(tablet) بافر فسفات نمکی (قرص)

    Phosphate buffered saline(PBS) 1X, Sterile بافر فسفات نمکی آماده مصرف استریل

    Phosphate buffered saline(Powder) بافر فسفات نمکی-پودر

    Phosphate buffered saline(PBS) 1X بافر فسفات نمکی آماده مصرف غیر استریل

    Bovine Serum Albumin(BSA), lyophilized powder شرکت Sigma

    کیت الایزای B HCG انسانی اتوبیو

    275,000 تومان550,000 تومان