نمایش 1–12 از 35 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    آلبومین ۲۲ % گاوی شرکت بهارافشان

    190,000 تومان

    غشای HYBOND-XL MEMBRANE Sheets

    رنگ DAPI شرکت Sigma

    Luciferase assay system- شرکت Promega

    فلورسنت ایزو تیو سیانید ( FITC ) Sigma

    سرم بز ( Normal Goat Serum )

    سرم خرگوش (Normal Rabbit Serum )

    Skimmed Milk Powder پودر شیر بدون چربی

    Wash Buffer (1X)بافر شستشو سیتومتین ژن

    RIPA Buffer بافر ریپا سیتومتین ژن

    بافر لیز سلولی NP40 (NP40 Cell Lysis Buffer) سیتومتین ژن

    Phosphate buffered saline(tablet) بافر فسفات نمکی (قرص)