پاساژ رده هاي سلولي چسبان

نکات کلیدی در پاساژ (کشت مجدد) رده های سلولی چسبان

پیش از این مطلب با پروتکل پاساژ رده های سلولی آشنا شدید. در این مطلب سعی داریم نکات علمی و کاربردی که به احتمال زیاد در هنگام پاساژ رده...

ادامه مطلب

نکات کاربردی و رفع اشکالات احتمالی ( ترابلشوتینگ ) در رنگ آمیزی رایت - گیمسا

نکات کاربردی و رفع اشکالات احتمالی ( ترابلشوتینگ ) در رنگ آمیزی رایت – گیمسا

در رنگ آمیزی رایت - گیمسا ویژگیهای گسترشی که با رنگ رایت-گیمسا به خوبی رنگ آمیزی شده: در رنگ آمیزی رایت - گیمسا گسترشی که با رنگ رایت-...

ادامه مطلب

رنگ آمیزی کریستال ویوله

رنگ آمیزی کریستال ویوله (رنگ آمیزی ساده) باکتری

 رنگ کریستال ویوله برای رنگ آمیزی سلول های باکتری به کار می رود. این روش ، اطلاعاتی را در مورد مورفولوژی ارگانیسم های رنگ آمیزی شده آشک...

ادامه مطلب