رده های سلولی: انواع ، نامگذاری ، انتخاب و نگهداری

رده های سلولی: انواع ، نامگذاری ، انتخاب و نگهداری (با داده های آماری)

این مقاله را بخوانید تا با انواع ، نامگذاری ، انتخاب و نگهداری رده های سلولی آشنا شوید. توسعه و جنبه های مختلف دیگر کشت اولیه در بالا ...

ادامه مطلب

مقابله با زباله ها: 5 مرحله برای کاهش ضایعات پلاستیک در آزمایشگاه

مقابله با زباله ها: ۵ مرحله برای کاهش ضایعات پلاستیک در آزمایشگاه

آزمایشگاه های علوم زیستی حوزه دیگری است که در آن می توان ضایعات پلاستیک را کاهش داد. تقریباً ۵٫۵ میلیون تن زباله پلاستیکی هر ساله فقط د...

ادامه مطلب