تجهیزات آزمایشگاهی
imageedit_31_2668794959 پیشنهادات محصولات
مواد مصرفی
  • مواد مصرفی
  • شیمی
  • میکروب شناسی
  • زیست مولکولی
  • کشت سلول و بافت
  • ایمنی شناسی
imageedit_33_7914223957 پیشنهادات خدمات
ژنتیک مولکولی
  • ژنتیک مولکولی
  • خدمات پروتئین
  • شیمی و نانو‌مواد
  • اجاره تجهیزات آزمایشگاهی
حمایت از دانشجویان مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
حمایت از دانشجویان
تخفیف اولین خرید خرید و فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
تخفیف اولین خرید
فروشنده شوید
فروشنده شوید
کاربر طلایی تجهیزات آزمایشگاهی
کاربر طلایی

آخرین مقالات سایت

فروشگاه آنلاین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی وندیداز

وندیداز فروشگاه آنلاین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه فروش آنلاین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که در آن می توانید محصولات متنوعی را درحوزه ی کاری میکروب شناسی، از قبیل محیط کشت های میکروبی بسیار متنوع (محیط کشت میکروبی APT Agar، محیط کشت میکروبی MacConkey، محیط کشت میکروبی Mannitol، محیط کشت میکروبی TSB و صدها محیط کشت میکروبی متنوع دیگر) مواد مصرفی آزمایشگاه میکروب شناسی ( پیپت پاستور، پتری دیش، لوپ میکروب شناسی، فالکون، میکروتیوپ و …) کیت های تشخیصی و کاربردی (کیت رنگ آمیزی گرم، کیت استخراج پلاسمید و … ) و محصولات متنوع دیگر داخلی از برند های ایبرسکو، میرمدیا، سییب زیست فن، فرزانه آرمان یا وارداتی از برندهای مرک، سیگما، کیولب، دایجونگ، حوزه ی کاری سلولی مولکولی و کشت بافت، از قبیل کیت های تشخیصی و کاربردی مولکولی (کیت استخراج اگزوزوم، کیت استخراج DNA، کیت استخراج RNA، کیت سنتز cDNA، مسترمیکس PCR، لودینگ دای، سایبرگرین و …) محیط کشت های سلولی ( محیط کشت DMEM، محیط کشت RPMI، بافر PBS، سرم FBS و … ) مواد مصرفی آزمایشگاه های مولکولی و سلولی ( سرسمپلر، میکروتیوپ استریل RNase / DNase Free، فالکون استریل، پلیت کشت سلولی، فلاسک کشت سلولی، کرایوویال و … ) و محصولات متنوع دیگر داخلی از برند های سیناکلون، روژه تکنولوژی، سیم بایولب، کارمانیا پارس ژن، ایده زیست نوترکیب، زیست فنوری یاخته یا وارداتی از برندهای ترموفیشر، فرمنتاز، کیاژن، روش، گیبکو، امپلیکون، حوزه کاری ایمنی شناسی و سایر بخش های آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی که سبد کالایی آن ها به زودی در سایت تکمیل می گردد.

همچنین در سایت فروشگاه آنلاین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی وندیداز پروتکل های آزمایشگاهی ( پروتکل ترانسفکشن، پروتکل استخراج DNA و RNA و خالص سازی آن، پروتکل ترانسفورماسیون، تست MTT و MTS، کشت سلول و بافت ، وسترن بلات و .. ) ، مقالات علمی – کاربردی ( ترابل شوتینگ پروتکل های آزمایشگاهی، تازه های فناوری از جمله کریسپر، میکرو RNA، توالی یابی NGS، تهیه آنتی بیوتیک و … ) و اخبار روزتکنولوژی را می توانید دنبال کنید.